SMPolymer 55®

Bonding sealant

SMPolymer 55 is een neutraal uithardende 1 komponent hybride op basis van SMP technologie, welke uithard door luchtvochtigheid tot een veelzijdige en sterke elastische lijm kit en beschikt over een uitstekende weers- en
chemische bestendigheid. Speciaal ontwikkeld voor het bevestigen van verschillende materialen in binnen- en buiten condities.

SMP55® heeft een zeer lage eigenkrimp wat zorg draagt voor een zeer geringe belasting van de hechtvlakken. Tevens toe te passen voor tijdelijke verlijmingen en afdichtingen onder water zoals bijvoorbeeld in zwembaden en andere natte omgevingen.

Belangrijke kenmerken

 • Overschilderbaar met de meest voorkomende laksoorten
 • Goede UV-bestendigheid
 • Gemakkelijk te verwerken
 • Geen blaarvorming
 • Zeer lage eigen krimp
 • Breed spectrum van toepasbaarheid zowel binnen- als buiten
 • Siliconenvrij
 • Snelle water belastbaarheid
 • Nagenoeg geurloos
 • Vrij van oplosmiddelen, psp’s, isocyanaten, meko en oxime

Belangrijke toepassingen

 • Het verlijmen van panelen
 • Het verlijmen van folies in het gevelgebied (bijvoorbeeld Butyl- en EPDM-folies)
 • Toepassingen in luchtdichtbouwen
 • Verlijming van sokkel-, voet- en sierstrips en spiegels
 • Afdichting van overschilderbare aansluitingen en naden
 • Verlijming in hout-, metaal- en containerbouw
 • Kozijnen, patrijspoorten en andere verlijmingen en naad afdichtingen in de scheepsbouw
 • Verlijmingen en afdichtingen in voedsel verwerkende industrie en transport
 • Verlijmen van tegels en afdichtingen voegen in het onderwaterbereik met een onderhoudsinterval van maximaal 1 jaar

Overschilderbaarheid

SMP55® is overschilderbaar conform DIN 52452, deel 4, lakken en coatings op waterbasis, acrylaatbasis, spuitlakken, EPDM latex e.d. In het geval van overschilderen met lakken op alkyd en silikaat basis kan er een verstoring in het uithardingsproces van de lak ontstaan, wij adviseren daarom in dergelijke situaties Roztan 340N® toe te passen.

Door het grote aantal mogelijke verven en wijzigingen in verfrecepturen dient men vooraf verdraagzaamheidstesten uit te voeren.

Verwerking

 • De hechtvlakken moeten stevig, stabiel, schoon, droog, wees vrij van vet en stof.
 • Vettige hechtvlakken vooraf schoonmaken met een solvent.
 • SMP55 met gelijkmatige druk op het kleefvlakspuiten.
 • Voor het lijmen van het tegensubstraat de lijm gelijkmatig verdelen en aandrukken.
 • Dikte van het lijmbed van min. 2 mm aanhouden, zodat de uitgeharde lijm bewegingen elastisch kan absorberen.
 • Alle hechtsubstraten dienen bij Roztan SMP55 in de zin van DIN 52452, onderdeel 1 compatibel zijn; ze mogen geen bitumen of teer of lijmresten bevatten.
 • Hechting en compatibiliteit met kunststoffen moet object gerelateerd worden gecontroleerd.
 • Voor toepassingen op gecoate oppervlakken raden wij vooraf compatibiliteitstests uit te voeren.

Productgegevens

Voor uitharding

Basis
Neutrale Silan Polymeer
Verwerkingstemperatuur
+5°C tot +40°C
Huidvorming
ca. 15 minuten
(+23°C / 50%.ɸ r.l.v)
Uitharding
ca. 3 mm / 24 uur
(+23°C / 50% ɸ r.l.v.)

Uitgehard product

Soortelijk gewicht
ca. 1,5 g / cm³
DIN 52451-PY
Temperatuursbestendigheid
ca. -40°C tot +100°C
Shore A hardheid
ca. 55 na 4 weken
(+23°C / 50% ɸ r.l.v.) DIN 53504
Volume verandering
<- 3%
DIN 52451-PY
Standvermogen
stabiel; <2mm
DIN 52454-ST-U 26-23
Spuithoeveelheid
> 100 g / min.
DIN 52456 - 6 mm
Treksterkte (2mm film)
ca. 2,5 N / mm²
Rek tot breuk (2mm film)
ca. 400%
Toelaatbare beweging
12,5%
Waterdampdoorlaatbaarheid
(Sd≤15,1m) dampdicht
DIN EN 12086 / EN 1931

Additionele informatie

Certificatie
EN 15651-1; type F-EXT-INT-CC Klasse 12,5E sealants for joints on the external and internal side of façade elements (intended for use in cold climate:-30°C);
GEV-EMICODE EC1 plus (zeer emissie arm);
ISEGA keurmerk certificaat van overeenstemming voor voedseltransport van voertuigen en voedselverwerkende bedrijven (EG) nr.1935/2004 en LFGB §§ 30 en 31);
Getest voor afdichtingen van bouwverbindingen op structuren gemaakt van ondoordringbaar materiaal Beton volgens Bouwreglement A, deel 2, nr. 1.4.
Kleuren
Wit
Grijs
Zwart
Verpakking
Kokers van 290ml, 20 kokers per doos, 1250 kokers per pallet.
Opslag
18 maanden in ongeopende originele verpakking in een droge ruimte en onder de 25°C.

Onze adviezen met betrekking tot de technische toepassing in woord, geschrift of door middel van proeven, worden naar beste weten verstrekt en gelden slechts als vrijblijvende aanwijzingen. Ditzelfde geldt ten aanzien van eventuele beschermende rechten van derden. Het ontslaat u niet van de verplichting de door ons geleverde producten op hun geschiktheid voor de beoogde procedé’s en doeleinden te controleren. Toepassing, gebruik en verwerking van onze producten als ook hetgeen op grond van onze technische adviezen door u wordt geproduceerd valt buiten onze controle mogelijkheden. Gebruik vindt derhalve onder uw eigen verantwoordelijkheid plaats. In geval van enige aansprakelijkheid blijft deze, voor alle schadegevallen, beperkt tot de waarde van de door ons geleverde en uw gebruikte producten. Vanzelfsprekend garanderen wij de goede kwaliteit van onze producten e.e.a. volgens de in onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden genoemde maatstaven. Vervaardigd op basis van Silopren® siliconenrubber van Bayer.

© 2024 Alle rechten voorbehouden | Powered by iClicks