Silicone 920N®

Premium building sealant

Silicone 920N® is een 1 komponent neutraal uithardende uiterst hoogwaardige silicone kit op basis van Silopren® van Bayer, welke uithard door luchtvochtigheid tot een blijvend en uiterst flexibele rubberachtige afdichting, welke speciaal ontwikkeld is voor het afdichten van bewegingsvoegen zoals bijvoorbeeld in prefab elementen van beton, profielen in glasgevels, als waterkering in gevelconstructies, schampkant-elementen en langs wegen in bruggen, viaducten en tunnels.

Silicone 920N® behoudt alle fysieke eigenschappen onder ex- treme weersomstandigheden zoals bijvoorbeeld in de tropen. Weer-, veroudering- en u.v.bestendigheid zijn ongeëvenaard, belangrijk in gevels waar de meeste organische kitten falen.

Belangrijke kenmerken

 • 100% silicone
 • U.V.-resistent
 • Uitstekende duurzaamheid
 • Bestand tegen hoge en lage temperaturen
 • Weersbestendig
 • Blijvend kleurecht
 • Zeer lage modules
 • Bestand tegen contact met dooizouten (natriumchloride) in buiten klimaat.
 • Niet corrosief op metalen, spiegels en gelamineerd glas.
 • Snelle uitharding
 • Nagenoeg geurloos
 • Zeer hoge duurzame bewegingsopname tot wel 50%
 • Bevat geen vulmiddelen
 • Vrij van oplosmiddelen, isocyanaten, meko en oxime

Belangrijke toepassingen

 • Gevel dichtingen van glas
 • Afdichting van bewegingsvoegen.
 • Waterdichting in betonconstructies
 • Prefab betonnen galerij elementen
 • Constructief timmerwerk
 • Ruit dichtingen
 • Kunstwerken, zoals bruggen, viaducten, fly-overs, tunnels etc.
 • Prefab elementen langs autowegen, busbanen en fietspaden daar waar kortstondig contact met dooizouten aan de orde is.

Hechting

Silicone 920N® heeft een uitstekende hechting op zowel po- reuze als niet poreuze ondergronden zoals beton, steen, glas, keramiek, spiegels, rvs, aluminium. Poreuze ondergronden verdienen de aanbeveling te worden voorzien van een hechtprimer.

Verwerking

 • De ondergrond dient droog, schoon, vast, vet- en stofvrij te zijn.
 • Minimale voegmaat 6x6mm.
 • Voor het verkrijgen de juiste voegdiepte en het voorkomen van een driepunts hechting rugvulling toepassen.
 • Afwerken binnen 12 a 20 minuten middels een mengsel van schoon water en zeep.

Productgegevens

Voor uitharding

Basis
Thixotrope pasta
Soortelijk gewicht
1.16 g/m3
Huidvorming
12-20 minuten
Verwerkingstemperatuur
+5°C tot +40°C
Tack free tijd
45-50 minuten

Uitgehard product

Temperatuur bestendigheid
-40°C tot +120°C
Shore A hardheid
12
DIN 53505
E-Modules 100%
0.12 MPa
ISO 8339
Treksterkte
0.25 MPa
ISO 8339
Rek tot breuk
300%
ISO 8339 / DIN 52455
Toelaatbare beweging
50%
ISO 11600
Krimp
± 3.5%
DIN 52451
Water- en luchtdichtheid
0mm
ISO 7390 / EN 15651-1,-3

Additionele informatie

Certificatie
ISO 11600 25LM / EN 1565-1;
Type F-EXT-INT-CC sealant for joints on the external and internal side of façade elements (intended for use in cold climate:-30°C).
Beperkingen
Niet geschikt voor ondergronden van bitumen en teer;
Niet geschikt voor langdurig contact met dooizouten zoals bijvoorbeeld in opslagfaciliteiten;
Niet overschilderbaar, gebruik hiervoor silicone 340N®.
Kleuren
Wit-Grijs
Beton-Grijs
Grijs
Basalt
Antraciet
Andere kleuren op verzoek leverbaar
Verpakking
Kokers van 310ml, 24 kokers per doos, 1250 kokers per pallet.
Opslag
12 maanden in ongeopende originele verpakking in een droge ruimte en onder 25°C.

Onze adviezen met betrekking tot de technische toepassing in woord, geschrift of door middel van proeven, worden naar beste weten verstrekt en gelden slechts als vrijblijvende aanwijzingen. Ditzelfde geldt ten aanzien van eventuele beschermende rechten van derden. Het ontslaat u niet van de verplichting de door ons geleverde producten op hun geschiktheid voor de beoogde procedé’s en doeleinden te controleren. Toepassing, gebruik en verwerking van onze producten als ook hetgeen op grond van onze technische adviezen door u wordt geproduceerd valt buiten onze controle mogelijkheden. Gebruik vindt derhalve onder uw eigen verantwoordelijkheid plaats. In geval van enige aansprakelijkheid blijft deze, voor alle schadegevallen, beperkt tot de waarde van de door ons geleverde en uw gebruikte producten. Vanzelfsprekend garanderen wij de goede kwaliteit van onze producten e.e.a. volgens de in onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden genoemde maatstaven. Vervaardigd op basis van Silopren® siliconenrubber van Bayer.

© 2024 Alle rechten voorbehouden | Powered by iClicks