Silicone 340N®

Premium weather sealant

Silicone 340N® is een 1 komponent neutraal uithardende zeer hoogwaardige silicone kit op basis van Silopren® van Bayer, welke uithard door luchtvochtigheid tot een permanent flexibele stevige rubberachtige afdichting, welke speciaal ontwikkeld is voor het afdichten van aansluitingen in (glas)gevels, semi-structurele glasverbindingen in gebouwgevels en scheepvaartindustrie, houten kozijnen, als waterkering in gevelconstructies en daar waar overschilderbaarheid van toepassing is.

Silicone 340N® behoudt alle fysieke eigenschappen onder extreme weersomstandigheden zowel bij hoge als lage temperaturen. Weer-, veroudering- en u.v.bestendigheid zijn ongeëvenaard, belangrijk in gevels waar de meeste organische kitten falen.

Belangrijke kenmerken

 • 100% silicone
 • U.V.-resistent
 • Uitstekende duurzaamheid
 • Bestand tegen hoge en lage temperaturen
 • Weersbestendig
 • Permanent elastisch
 • Overschilderbaar, ook na langere tijd (zie verwerkingsvoorschrift)
 • Beïnvloed de uithardingstijd van lakken op Alkyd basis niet.
 • Niet corrosief op natuursteen, metalen, spiegels en gelamineerd glas
 • Geen randzone vervuiling
 • Nagenoeg geurloos
 • Duurzame bewegingsopname tot wel 20%
 • Bevat geen vulmiddelen
 • Vrij van oplosmiddelen, isocyanaten, meko en oxime

Belangrijke toepassingen

 • Bewegingsvoegen in glas verbindingen in woning,- utiliteit- en scheepsbouw
 • Afdichting van bewegingsvoegen in steen of beton in binnen- en buiten situaties
 • Weathersealant in glasgevels
 • Overschilderbare voegen
 • Constructief timmerwerk
 • Aansluitingen tussen houten kozijnen onderling alsmede met glas en gevelsteen/beton

Hechting

Silicone 340N® heeft een uitstekende hechting op zowel poreuze als niet poreuze ondergronden zoals beton, steen, natuursteen (zoals bijv. Marmer), glas, keramiek, spiegels, rvs, aluminium. Poreuze ondergronden verdienen de aanbeveling te worden voorzien van een hechtprimer.

Overschilderbaarheid

Roztan Silicone 340N® kan worden overschilderd met de volgende laksystemen: (men dient hierbij in acht te nemen dat kit altijd gezien moet worden als nog een onbehandelde vettige ondergrond)

 1. Dekkende lakken op alkydebasis
 2. Dekkende lakken op acrylaatbasis
 3. Lazuurverven, b.v.: polygene, universele lazuurverven
 4. Spuitlakken, b.v.: hoog- en zijdeglans
 5. Silikaat verven zoals bijvoorbeeld Keim
 6. Bij water verdunbare acrylaat verf**

Eventuele vuilresten vooraf van het oppervlak verwijderen door de uitgeharde kit licht te schuren met fijnheid van tenminste 160 en daarna reinigen/ontvetten met ethylalcohol of aceton (aanwijzing van de producent in acht nemen). Vervuiling op aangrenzende vlakken dient onmiddellijk met een oplosmiddel te worden verwijderd (aceton, nitroverdunning, terpentine e.d.).

**bij waterverdunbare acrylaatverven dient men hierna de kitvoegondergrond voor te behandelen met bijvoorbeeld All-grund-Acryl primer of Sikkens Rubbol BL Resisto alvorens te kunnen aflakken.

Productgegevens

Voor uitharding

Basis
Thixotrope pasta
Soortelijk gewicht
1.26 g/m³
Huidvorming
15 minuten
Verwerkingstemperatuur
+5°C tot +40°C
Tack free tijd
30-35 minuten

Uitgehard product

Temperatuur bestendigheid
-40°C tot +120°C
Shore A hardheid
20
DIN 53505
E-Modules 100%
0.40Mpa
ISO 37 and DIN 52455
Treksterkte
0.80 Mpa
ISO 37 and DIN 52455
Rek tot breuk
600%
ISO 37
Toelaatbare beweging
20%
ISO 11600
Water- en luchtdichtheid
0mm
ISO 7390 / EN 15651-1,-3

Additionele informatie

Certificatie
ISO 11600 20LM / EN 1565-1; type F-EXT-INT-CC sealant for joints on the external and internal side of façade elements (intended for use in cold climate:-30°C).
Verwerking
De ondergrond dient droog, schoon, vast, vet- en stofvrij te zijn.
Minimale voegmaat 12x10mm.
Voor het verkrijgen de juiste voegdiepte en het voorkomen van een driepunts hechting rugvulling toepassen.
Afwerken binnen 12 a 20 minuten middels een mengsel van schoon water en zeep.
Beperkingen
Niet geschikt voor ondergronden van bitumen en teer.
Wegens de onderlinge verschillende chemische samenstelling en formulering van laksystemen is het aan te bevelen altijd het resultaat vooraf te testen.
Kleuren
Beton-Grijs
Grijs
Basalt
Zwart
Andere kleuren op verzoek leverbaar
Verpakking
Kokers van 310ml, 24 kokers per doos, 1250 kokers per pallet.
Opslag
12 maanden in ongeopende originele verpakking in een droge ruimte en onder 25°C.

Onze adviezen met betrekking tot de technische toepassing in woord, geschrift of door middel van proeven, worden naar beste weten verstrekt en gelden slechts als vrijblijvende aanwijzingen. Ditzelfde geldt ten aanzien van eventuele beschermende rechten van derden. Het ontslaat u niet van de verplichting de door ons geleverde producten op hun geschiktheid voor de beoogde procedé’s en doeleinden te controleren. Toepassing, gebruik en verwerking van onze producten als ook hetgeen op grond van onze technische adviezen door u wordt geproduceerd valt buiten onze controle mogelijkheden. Gebruik vindt derhalve onder uw eigen verantwoordelijkheid plaats. In geval van enige aansprakelijkheid blijft deze, voor alle schadegevallen, beperkt tot de waarde van de door ons geleverde en uw gebruikte producten. Vanzelfsprekend garanderen wij de goede kwaliteit van onze producten e.e.a. volgens de in onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden genoemde maatstaven. Vervaardigd op basis van Silopren® siliconenrubber van Bayer.

© 2024 Alle rechten voorbehouden | Powered by iClicks